Katarina Karppinen, MUSTA HIILI (1.0)
verkkoteos ilmanlaadusta ja pienhiukkasista 2017


Teos käyttää Ilmatieteen laitoksen välittämää reaaliaikaisten havaintojen dataa sekä Ely-keskuksen keräämää ilmanlaatudataa. Verkkoteoksen ensimmäinen versio (1.0) keskittyy Kuopion keskustan ilmanlaatuun. Teoksen HTML5-videot eivät näy kaikilla mobiililaitteilla tai vanhemmilla selaimilla.

katarinakarppinen.fi/mustahiili