Katarina Karppinen, MUSTA HIILI
verkkoteos ilmanlaadusta ja pienhiukkasista 2017


Teos käyttää Ilmatieteen laitoksen välittämää reaaliaikaisten havaintojen dataa sekä Ely-keskuksen keräämää ilmanlaatudataa. Verkkoteos reagoi Kuopion keskustan ilmanlaatuun. Teoksen videot näkyvät päivitetyillä Mozilla Firefox ja Google Chrome selaimilla jotka tukevat HTML5 -videota.

katarinakarppinen.fi/mustahiili