Katarina Karppinen, MUSTA HIILI
verkkoteos ilmanlaadusta ja pienhiukkasista 2017


Teos käyttää Ilmatieteen laitoksen välittämää reaaliaikaisten havaintojen dataa sekä Ely-keskuksen keräämää ilmanlaatudataa. Verkkoteos on kytketty Kuopion, Tampereen ja Oulun ilmanlaatuun. Teoksen videot näkyvät päivitetyillä Mozilla Firefox ja Google Chrome selaimilla jotka tukevat HTML5 -videota.

Kuopio: katarinakarppinen.fi/mustahiili

Tampere: katarinakarppinen.fi/mustahiili-tre

Oulu: katarinakarppinen.fi/mustahiili-oulu

UK, Birmingham: katarinakarppinen.fi/blackcarbon/birmingham