Kuva: Harri Heinonen

Katarina Karppinen (s.1980) on kuva- ja mediataiteilija, joka työskentelee enimmäkseen videon, valokuvan, verkkotaiteen ja interaktiivisen installaation keinoin. Hänen teoksensa ammentavat niin tieteestä kuin kuvitteellisesta maailmasta. Teoksissaan Karppinen on käsitellyt esimerkiksi pienhiukkasia ja ilmansaasteita, ekologiaa, poissaoloa ja kuoleman rajalla olemista sekä pimeyttä ja nähdyksi tulemista. Karppisen teoksia on ollut esillä verkossa sekä mm. Kuopion taidemuseossa, VB-valokuvakeskuksessa ja Galleria Ars Liberassa. Hänen verkkoteos Musta hiili reagoi paikalliseen reaaliaikaiseen ilmanlaatudataan, Suomessa Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa sekä Britanniassa Birminghamissa. Hänelle digitaalinen tila ja verkkotaide ovat olleet kiinnostavia kanavia tuoda esille taidetta.

 

Jäsenyydet: Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry (pj.), Kuopion kuvataitelijat Ars Libera, MUU ry, Animaatiokilta ry

 

 

Katarina Karppinen (b.1980) is a Finnish visual and media artist who works mainly in the fields of video, online art, and interactive installation. In her practice, Karppinen draws inspiration from the science as well as from the imaginary worlds. In her works she has dealt with, for examnple, aerosols and air pollution, ecological themes, absence and the verge of death, and the lack of light and being recognized. Karppinen has had her works widely presented online and also exhibited for example at Kuopio Art Museum. Her online artwork interacts with physical locations such as cities of Tampere and Oulu, Finland, and Birmingham, England. Karppinen has found the digitalspace and online art as interesting channels for bringing her art to the public.

 

Memberships: Photography and media art association Valmed ry (chair), The Kuopio Artists’ Association Ars Libera, MUU ry, Finnish Animation Guild

 

Ota yhteyttä / Contact

teakatarina@gmail.com

+358503752106