black_carbon_karppinen_1.1

verkkoteos MUSTA HIILI

Valmistuin kuvataiteilijaksi Lapin AMK:sta tammikuussa 2018. Syvennyin opinnäytetyössäni verkkoteokseen Musta Hiili. Teos oli esillä Kuopiossa, Itä-Suomen yliopiston Snellmania rakennuksen aulassa sekä yliopiston verkkosivuilla 10.4. – 27.4.2018.

Musta Hiili on reaaliaikaiseen Kuopion keskustan ilmanlaatudataan pohjautuva verkkoteos jota katsellessa voi kurkistaa mustahiilipienhiukkashahmon elämään. Tavoitteena on ollut yhteentörmäyttää tiedettä ja taidetta sekä kehittää teos, joka heijastelee mielikuvia ilmanlaadusta ja pienhiukkasista. Verkossa näkyvä teos on monen osa-alueen summa. Taustalla liikkuvat hiukkaset ja taustan väri, etualan videot ja teoksen ääniraidat – kaikki nämä osat määräytyvät mittaustulosten mukaan, jotka haetaan ohjelmakoodin avulla Ilmatieteenlaitoksen avoimen datan rajapinnasta.

Teoksen datan mittauspaikaksi on rajattu Kuopion keskusta, koska terveydelle haitallista pienhiukkasaltistumista tapahtuu eritoten kaupungeissa. Teos on saanut alkunsa Itä-Suomen ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen tutkimusalasta. Pienhiukkasiin keskittyneet tutkijat Kuopiossa tuottavat tietoa ilmakehän koostumuksesta ja sen vaikutuksesta auringonsäteilyn kulkuun ilmakehässä sekä tekevät näihin liittyviä mittauksia ja mallinnusta.

Yhteistyö ilmatieteen tutkijoiden kanssa sai alkunsa vuonna 2016 Pohjois-Savossa toimivan Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry:n Näkyjä-hankkeen kautta. Hankkeessa on ollut ajatuksena tuoda taidetta tavanomaisten galleriaympäristöjen ulkopuolelle kaikkien helposti saavutettavaksi.

Pienhiukkaset eivät aiheuta itsessään tunnereaktioita. Katupöly tai pakokaasut saavat olon kurjaksi, mutta tieteellinen hiukkanen on lähes abstrakti. Teoksen syntyprosessin aikana olen herätellyt mielikuvitusta näkemään pienhiukkasten elämänkaaria. Verkkoteos reagoi mitattuun dataan tavalla joka viestii esimerkiksi siitä, kuinka ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa epäpuhtauksien näkymiseen ja pienhiukkasten määrä ilmassa auringon nousujen ja laskujen näyttävyyteen.

black_carbon_examples_karppinen

Erikoistutkija, Harri Kokkola Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus:

”Se, että mittaustuloksia esitetään taiteen keinoin tuo tässä tapauksessa niihin tuloksiin aivan uuden näkökulman. Musta Hiili -teoksessa tuloksia ei yritetä visualisoida niin, että tuloksia olisi helpompi ymmärtää vaan ne ohjaavat sitä miltä teos näyttää ja kuulostaa. Päinvastoin kuin mihin tutkija pyrkii visualisoidessaan tutkimustuloksia – teoksen tulkitseminen jää katsojalle. ”

Verkkoteoksen videot näkyvät päivitetyillä Mozilla Firefox ja Google Chrome selaimilla jotka tukevat HTML5 -videota.
MUSTA HIILI – Verkkoteos ilmanlaadusta ja pienhiukkasista, 2017
http://katarinakarppinen.fi/mustahiili
Teoksen ohjelmoinnista ovat vastanneet Tuukka Pasanen ja Sami Maaranen.